Suqian Dagouxiang-a hoş geldiňiz

Hytaýda agaç iýmit gaplamalaryny öndürmek we satmak boýunça gözleg we öňdebaryjy.

Kategoriýa boýunça göz aýlaň

Suqian Dagouxiang Trading Co., LTD

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz gaplama çözgütlerini paýlamakda we öndürmekde ýöriteleşen abraýly kompaniýa.

  • Haryt satuwy

    Köp müşderi tarapyndan gowy garşy alnan kagyz, plastmassa, bambuk, gant şugundyry we keramiki gaplamalary satýarys.

  • Güýçlerimiz

    Esasy güýçlerimiziň biri, ýöriteleşdirilen gaplama çözgütlerini üpjün etmek ukybymyzdyr. Müşderileriň marka islegleriniň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmek üçin ululygy we logotip aýratynlygyny üpjün edýäris.

  • Önümiň hili

    Agaç iýmit gaplamalarymyz, hiç hili himiki bejergisiz, diňe iýmit derejesindäki howpsuzlygy bolmazdan, diňe fiziki usullar bilen işlenýär.

Gyzgyn satylýan önümler

Iň oňat önüm öndürmek üçin gaplama çözgütlerini paýlamagy we öndürmegi üpjün edýäris.